Menu


Strona główna

Organizacja

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Samorząd

Zajęcia pozalekcyjne

Galeria

Bezpieczeństwo
i profilaktyka

Stołówka szkolna

Pływalnia

Karta rowerowa

Ewaluacja koncepcja

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Szkoła Odkrywców Talentów

Zamówienia
od 3000 do 14000 EU

Kontakt

 

 

 

 

 

Witaj na naszej stronie !


Szkoła Promująca Zdrowie


 

 

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

      http://zsp2rybnik.edupage.org/files/szkola_promujaca_zdrowie.jpg

Szkoła Promująca Zdrowie jest to „siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań”.

 

 

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 1.  Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

 2.  Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;

 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

 

       Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 

http://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/icons/People/c_kuser.gif- uczniowie,
http://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/icons/People/cc_Login%20Manager.gif- nauczyciele,
http://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/icons/People/cc_Community%20Help.gif- rodzice,
http://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/cheff.png- inni pracownicy szkoły,


http://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/doctor.png  https://zsp2rybnik.edupage.org/global/pics/iconspro/jobs/policeman.png  - inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

 

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 

Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowości działań.

 • Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

 • Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,

  • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,

  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 • Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

   

 

www.limits.com.pl