Menu


Strona główna

Rekrutacja

Organizacja

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Samorząd

Zajęcia pozalekcyjne

Galeria

Bezpieczeństwo
i profilaktyka

Stołówka szkolna

Pływalnia

Karta rowerowa

Ewaluacja koncepcja

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Szkoła Odkrywców Talentów

Zamówienia
od 3000 do 14000 EU

Kontakt

 

 

 

 

 

Witaj na naszej stronie !

Odwiedziło nas:

Hit Counter

 


Linki:


Gmina Kleszczów

Ministerstwo Edukacji Narodowej

WODN Piotrków

WODN Łódź

CODN

Powiat Bełchatowski

Kuratorium Oświaty Łódź

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Łódź

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku


 

 

Nowa strona www szkoły
 kliknij!

  

 


 

 

 

 


 

"Promując zdrowie - odkrywamy talenty" - zobacz

 


 

Godziny otwarcia:


Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:30

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki i środy od 14:00 do 15:00

Sekretariat szkoły czynny od 7:30 do 15:30
Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Na wniosek rodziców dyżury wychowawców zostają zawieszone do odwołania. Rodzice kontaktują się z wychowawcami wg wcześniej ustalonych zasad.
Zajęcia lekcyjne trwają od 7:35 do 14:00

Świetlica szkolna pracuje od 6:30 do 16:30

Zajęcia opiekuńcze: od 14:00 do 16:30

Zajęcia na pływalni: od 14:30 do 16:00

 

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Biblioteka

 


Więcej o nas


PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU NA LATA 2004-2009 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 106 z dn. 02.12.2004r.


W szkole określone zostały następujące wartości:

  • Patriotyzm, miłość do własnego regionu, kraju.

  • Szacunek dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

  • Tolerancja, otwarcie na innych, wrażliwość, uczynność.

  • Odpowiedzialność za społeczności, których uczniowie są członkami. Samodzielność, samodyscyplina, odpowiedzialność za swoje działania i podejmowane decyzje.

  • Dociekliwość poznawcza.

  • Uczciwość, wytrwałość, rzetelna praca i przedsiębiorczość prowadząca do stworzenia koncepcji własnego życia.

    Czym się zajmujemy:

    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą w przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające zapisy programu wychowawczego szkoły.

 

Sposoby załatwiania spraw

Sprawy urzędowe załatwiane są w sekretariacie szkoły. Sprawy wychowawcze i dydaktyczne omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych. Rodzice informowani są o wszelkich sprawach na własne życzenie lub na prośbę nauczycieli, wychowawców.