Menu


Strona główna

Rekrutacja

Organizacja

Nauczyciele

Rodzice

Uczniowie

Samorząd

Zajęcia pozalekcyjne

Galeria

Bezpieczeństwo
i profilaktyka

Stołówka szkolna

Pływalnia

Karta rowerowa

Ewaluacja koncepcja

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

Szkoła Odkrywców Talentów

Zamówienia
od 3000 do 14000 EU

Kontakt

 

Witaj na naszej stronie !


Olimpiada Dobrej Formy


Zachowaj Równowagę

 

 

Olimpiada Dobrej Formy - informacje

 

Olimpiada Dobrej Formy - sprawozdanie - zobacz

 


 

Logo

 

 

 


Hasło, plakat


 

Spot filmowy

 

 

 


 

Ulotka - zobacz

 


 

Test wiedzy dot. piramidy żywieniowej i zasad zdrowego żywienia - zobacz


Sałatka Bystrego Ucznia


Zawody sportowe

 


 

 
   

 

www.limits.com.pl